Tamiza Plus

Strona w przebudowie

Zapraszamy wkrótce

w sprawie zamówień prosimy o kontakt

Siedziba firmy

Przytoczno 62
21-146 Jeziorzany
tel. +48 81 857 86 70
tel./fax +48 81 857 89 30
tel. kom. +48 601 695 800

Oddział Łabunie

ul. Zamojska 59
22-437 Łabunie
tel./fax +48 84 611 35
tel. kom. +48 607 671 200

email: tamiza@tamiza.com.pl 

Przedstawiciele handlowi

Waldemar Mitura - tel. 605 335 381 - woj. mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Ireneusz Mierzwiński - tel. 605 731 380 - woj. podlaskie, lubelskie

Dawid Pysiewicz - tel. 607 671 200 - woj. lubelskie, podkarpackie
Adam Tarnowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tarnowski Adam TAMIZA PLUS w Przytocznie,
informuje, iż Zasilacz Stabilizowany z Regulacją 2-12V Tamiza Typ ZS 1,
nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z uwagi na to, że stwierdzono obecność w wyrobie ołowiu
w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość stężenia wagowego, co stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników i środowiska.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.